7 Lời khuyên của thầy Khổng Tử

7 Lời khuyên của thầy Khổng Tử

Khổng Tử  là một trong những nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, chính trị bậc thầy. Sinh thời, ông đã để lại nhiều danh ngôn quý báu xứng đáng là di sản của nhân loại, lưu truyền muôn đời. 7 lời khuyên của thầy Khổng Tử dưới đây, nếu biết ngẫm lại sẽ phần nào giúp bạn thay đổi cuộc đời.

7-loi-khuyen-cua-khong-tu

Lời khuyên của thầy Khổng Tử

1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.

2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.

3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.

4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.

5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.

6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.

7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.

St

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *